Till simningen som sportgren hör också konstsim och simhopp. Båda är olympiska grenar sedan många år. Konstsim är en sorts synkroniserad simning där många simmare i grupp gör formationer och figurer av olika slag. Redan 1891 arrangerades de första tävlingarna, då endast för män. Senare tog kvinnorna över och vid OS i Los Angeles 1984 var män förbjudna att delta, då hade konstsimmet blivit en renodlad gren för enbart kvinnor. I konstsim förekommer musiksimning och figursimning, I båda grenarna sätter domare poäng på bland annat det artistiska utförandet.

Simhoppare finns däremot både manliga och kvinnliga. Det hoppas från både svikt och en fast trampolin på lite olika höjder och de tävlande gör sedan olika rörelser och volter i luften innan de når vattenytan. Sporten kräver ett visst mod, ett magplask kan göra rejält ont. Det behövs en mycket god kroppskontroll under själva hoppet och nedslaget ska helst vara spikrakt vilket innebär att simhopparen måste börja räta ut kroppen i exakt rätt sekund. Varje hopp bedöms av domare som sätter poäng på utförandet. Förutom singelhopp finns också parhopp då två hoppare ska försöka göra exakt samma hopp från varsin plattform och dessutom göra det helt synkront.

Relaterade inlägg